KVALITĀTE

PROFESIONĀLI, SAVLAICĪGI, KOREKTI

Tulkošanas kvalitātes definīcijai mūsdienās ir daudz un dažādu interpretāciju.

Mūsu izpratnē kvalitāti raksturo lingvistiski un terminoloģiski korekti, atbilstoši klienta prasībām noteiktajā laikā paveikts tulkojums.

Lai nodrošinātu tulkošanas un lokalizācijas projektu kvalitāti, ievērojam šādus principus:

  • “Sešu acu” (trīs speciālistu) princips: jebkuru tulkojumu veic profesionāls tulkotājs, pārbauda/rediģē neatkarīgs redaktors, kuram mērķa valoda ir dzimtā valoda un kvalitātes pārbaudi veic atbildīgais projektu vadītājs.
  • Profesionāli, pieredzējuši un praksē pārbaudīti tulkotāji no attiecīgās svešvalodas tulko tikai savā dzimtajā valodā.
  • Katram projektam tulkotāju izvēlamies, ņemot vērā klienta projekta vēsturi, tulkojamā teksta specifiku, nozari, mērķa valodu.
  • Kvalitātes kontrolei izmantojam jaunākos datorizētas kvalitātes pārbaudes rīkus (QA) Verifika, Xbench u.c., kas ļauj novērst, piemēram, nejaušas pārrakstīšanās, interpunkcijas, ciparu, konsekvences, terminoloģijas u. c. kļūdas.
  • Visus projektus reģistrējam, pārvaldām un uzglabājam modernā serverbāzētā projektu un resursu vadības sistēmā XRTF, kurai regulāri tiek veiktas rezerves datu kopijas.
  • Katram klientam tiek izveidota atsevišķa tulkojumu atmiņa, kurai piekļūst tikai klienta projekta izpildē iesaistītie speciālisti, tādējādi nodrošinot maksimālu konsekvenci, kvalitāti un konfidencialitāti.
  • Visus tulkojumus veicam atbilstoši ISO 9001:2008 un ISO 17100:2015 standarta prasībām: tas ietver strikti noteiktas prasības rakstiskās tulkošanas valodas speciālistu kvalifikācijai un pieredzei, noteiktu kārtību tulkošanas un lokalizācijas projektu sagatavošanai, izpildei un nodošanai, saziņai ar klientu – sākot no projekta saņemšanas brīža līdz pat pēcapkalpošanai.
  • Redaktors pārbauda satura, lingvistisko, gramatikas, terminoloģijas un stila pareizību.

  Mēs esam atvērti klientu ieteikumiem un norādēm, ņemam tās vērā, aktīvi komunicējam, lai uzticētajam tekstam radītu vislabāko tulkojumu. Līdz ar to ciešā sadarbībā sasniedzam vēlamo rezultātu.

   

  Priecājamies, ka mums uzticas daudz pazīstamu uzņēmumu dažādās nozarēs, kuri sniedz iedvesmojošas atsauksmes par pozitīvo sadarbību. Tās motivē tālākai attīstībai un kopīgai izaugsmei.