TERMINOLOĢIJA

PROFESIONĀLS TERMINOLOĢIJAS PIELIETOJUMS

Kvalitatīva terminoloģija un pareizs tās pielietojums ikvienā tulkojumā ir mūsu prioritāte. Konsekvents un profesionāls terminoloģijas pielietojums ir būtiska daļa no ikviena zīmola tēla. Tieši tāpēc mēs tulkošanas procesā tam pievēršam īpašu uzmanību.

Mūsu rīcībā esošie tulkošanas rīki (SDL Trados Studio Professional, memoQ, Transit NXT, Across un citi) ļauj efektīvi pielietot klientu terminu datubāzes un tulkošanas atmiņas, lai nodrošinātu vienotu un precīzu terminoloģijas lietojumu visos mums uzticētajos informatīvajos vai saziņas materiālos – produktu katalogos, lietošanas instrukcijās, mājas lapas, mārketinga tekstos, prezentācijās utt.

Efektīvākai laika un darba organizēšanai izmantojam SDL Groupshare serveri. Pat tad, ja apjomīgos projektos ir iesaistīti vairāki tulkotāji un redaktori vienlaicīgi, tas vairākiem lietotājiem nodrošina vienlaicīgu piekļuvi attiecīgajai terminu datu bāzei (TB) un tulkošanas atmiņai (TM). Turklāt darba procesā tā arī tiek papildināta automātiski ar katru iztulkoto teikumu, kas nozīmē, ka vienreiz iztulkots teikums vairs nebūs jātulko atkārtoti.

Lai nodrošinātu terminu konsekventu lietojumu

  • izmantojam jau esošu klienta terminu datu bāzi,
  • vairākas klienta terminu datu bāzes tulkošanas procesā apvienojam,
  • esošo tulkošanas atmiņu papildinām un aktualizējam ar tulkošanas gaitā izmantoto vai atjaunināto terminoloģiju,
  • tulkošanas procesā izveidojam jaunu tulkošanas atmiņu,
  • izveidosim arī jaunu terminu datu bāzi, kas ir atsevišķs pakalpojums

Prasmīga vienotas terminu datu bāzes un tulkošanas atmiņas izmantošana palīdz saglabāt terminoloģijas konsekvenci jūsu tekstos, kā arī ilgtermiņā samazina tulkošanas projektu izmaksas.

Sadarbojoties ar TranslatePRO, jūs uzticat savu teksta saturu profesionāliem, nozarē pieredzējušiem tulkotājiem un redaktoriem, kuri ir ieguvuši SDL Trados Studio 2015 sertifikātu un ļoti labi pārzina arī citas populārākās datorizētās tulkošanas programmas.